شالگردن زیبا

این شالگردن رو پارسال برای تولد شوهری بافتم.

 

 

این مدل 18 تایی ولی من خودم برا شالگردن 38 تا گرفتم یعنی این مدل رو 2 برابر کردم 2 دونه هم برا کنارهاش که همین طوری به میل گرفتم که تمیز در بیاد!رج 1 : (2 تا زیر + 2 تا رو ) دو بار + 10 تا از زیر
رج 2 : 8 تا زیر+ (2 تا رو +2 تا زیر) دو بار + 2 تا رو
رج 3 : همون طوری که دیده میشه(زیر ها از زیر و روها از رو)
رج 4 : 10 تا رو +(2 تا زیر + 2 تا رو ) دو بار
رج 5 : همون طوری که دیده میشه
رج 6 : 8 تا زیر + (2 تا رو +2 تا زیر) دو بار+ 2 تا رو
رج 7 : همون طوری که دیده میشه
رج 8 : 10 تا رو + (2 تا زیر + 2 تا رو ) دو بار
رج 9 : 18 تا زیر
رج 10 : 1 رو + 2 تا زیر +2 تا رو +2 تا زیر+11 تا رو
رج 11 : 1 زیر + 8 تا رو + (2 تا زیر + 2 تا رو ) دو بار +1 زیر
رج 12 : همون طوری که دیده میشه
رج 13 : 11 تا زیر + 2 تا رو + 2 تا زیر +2 تا رو +1 زیر
رج 14 : همون طوری که دیده میشه
رج 15 : 1 زیر + 8 تا رو + (2 تا زیر + 2 تا رو ) دو بار+ 1 زیر
رج 16 : همون طوری که دیده میشه
رج 17 : 11 تا زیر + 2 تا رو + 2 تا زیر +2 تا رو +1 زیر
رج 18 : 18 تا رو


البته اگه ببافین متوجه می شین که بعضی رج ها تکرار شده ولی من چون گیج می شدم , همون طوری که خودم تو کاغذ نوشتم برای شما هم نوشتم.
راستی 3 تا کاموا هم برد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form