توپ بازی

بازی و آموزش

توپ بازی

دکتر مجد تاکید خیلی شدید داره که به بچه از همون ابتدا توپ بدین.

پسرک ما هم از 4.5 ماهگی که تونست 4 دست و پا بره , توپاشو در اختیارش گذاشتم تا بازی کنه . تا بگیره و دستش یاد بگیره چطور باید وسیله گرد رو بگیره و بتونه نگه داره.

توپای پسرکم رنگارنگ, هم بزرگ داره و هم کوچیک. اونایی که کوچیک هست رو می تونه بگیره اما اونی که بزرگ مدام دنبالش 4 دست و پا می کنه تا بگیرش. که البته الان که دیگه اقا شده و می شینه می تونه خیلی خوب بگیره و روش بزنه و آواز بخونه :)

وقتی هنوز تازه می خواست 4 دست و پا کنه همون 4 الی 4.5 , شکمشو روی توپ بزرگه می ذاشتمشو آروم تکونش می دادم. یا وقتی دراز می کشید توپ رو روی شکم و بدنش قل می دادم.

البته بابایی پسرک ما , پسر رو بغل می کنه و باهاش توپ بازی می کنه !

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form