لالایی برای کودکان(5)

گنجشک،لالا
سنجاب ، لالا
آمد دوباره
مهتاب ، لالا

لالا،لالایی،لالا،لالایی
لالا،لالایی،لالا،لالایی

گل زود خوابید
مثل همیشه
قورباغه ساکت،
خوابیده بیشه

لالا،لالایی،لالا،لالایی
لالا،لالایی،لالا،لالایی

جنگل!لالالا
برکه! لالالا
شب بر همه خوش
تا صبح فردا

لالا،لالایی،لالا،لالایی
لالا،لالایی،لالا،لالایی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

Login Form