جوجه جوجه طلایی

جوجه جوجه طلایی

نوکت سرخ و حنایی

تخم خود را شکستی 

چگونه بیرون جستی؟

گفتا جایم تنگ بود

دیوارم از سنگ بود

نه پنجره نه در داشت

نه کس ز من خبر داشت

دادم خود را یک تکان

مثل رستم پهلوان

تخم خود را شکستم

اینگونه بیرون جستم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form