شربت دیفن هیدرامین

گریه های شبانه نی نی مون دیگه واقعا خسته کننده بود , به هیچ صراطی مستقیم نبود ومدام گریه می کرد تا اینکه رفتم دکتر.

دکتر بهم شربت دیفن هیدرامین داد.  روش نوشته " مصرف این دارو سبب خواب آلودگی می شود ."

تا اینو همسرم خوند سرچید که ببینه خوب یا نه؟

بعد از سرچ به این نتیجه رسیدیم که نباید به نوزاد زیر 6 ماه بدیم .

و همون طوری سر بسته انداختیم بیرون.

صبرمو بیشتر می کنم و گریه هاشو با جون دل گوش می کنم اما همچی شربتی به نوزاد 40 روزه نمی دم!

خداروشکر قبل از مصرف فهمیدیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form