پودر سیر خانگی

سلام.

پودر سیر درست کردن خیلی آسونه! اگه خودتون درست کنین دیگه نیازی نیس پودر سیرای بیرون که معلوم نیس چی هس رو بخرین!

اول اینکه سیر رو به این روش پوست می گیرین: پوست کردن سیر در یک دقیقه!

بعد از پوست کردن , حلقه می کنیم.

و بعد هم می ذاریم جلو آفتاب یا زیر بخاری تا خشک شه.

بعد از اینکه کامل خشک شد , آسیاب می کنیم.

به همین راحتی پودر سیرمون آمادس!

نوش جونتون.

 

Login Form